Materiaalinkierrätyslaitos Kuhmalahdella

Jätelain mukaan jokaisella on velvollisuus kierrättää jätteet. Jätteiden kierrätys on helppo ekoteko, esimerkiksi murskatulla betonijätteellä korvataan neitseellisiä raaka-aineita (kuten kalliomursketta), mikä säästää sekä luonnonvaroja että uusien materiaalien valmistuskustannuksia ja metalliromun kierrätys vähentää uuden materiaalin louhimisen tarvetta. 

Materiaalinkierrätyslaitoksemme Kuhmalahdella vastaanottaa rakennus- ja betonijätettä, metalliromua sekä kantoja, risuja ja muuta puhdasta puujätettä.

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää materiaalinkierrätyslaitoksestamme!

RAKENNUSJÄTTEEN JA MUUN JÄTEMATERIAALIN KERUU JA KULJETUS

Tehokas ja huolellinen lajittelu jätteen syntypaikalla takaa parhaan mahdollisen materiaalin kierrätyksen. Sekalaisen jätteen lajittelu jälkikäteen yksittäisiin materiaalijakeisiin on hankalaa ja kuluttaa resursseja sekä energiaa. Jätteen syntypaikalle sijoitettu erilliskeräys tuottaa valmiiksi puhtaita materiaalivirtoja, joiden ohjaaminen uusiokäyttöön on helpompaa.

Tarvittaessa järjestämme kuljetukset vastaanotettavalle materiaalille. Saatte vuokrattua kauttamme myös esimerkiksi vaihtolavoja, joihin voitte kerätä rakennusjätteet tai muut käsiteltävät materiaalit. Meiltä löytyy myös monipuolista kalustoa käytettäväksi energiapuun ja metalliromunkin keruuseen.