Avohakkuu ja harvennushakkuu ammattitaidolla Pirkanmaan seudulla

Ota yhteyttä

Hyvä ja tuottava metsän hoito on ketju oikein ajoitettuja ja mitoitettuja metsänhoidollisia toimenpiteitä. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on metsän harvennus. Metsän hakkuiden tavoitteena on uudistaa puustoa sekä parantaa puuston laatua.  

Kun metsän harvennus tulee ajankohtaiseksi, ota silloin luotettavaksi ja ammattitaitoiseksi kumppaniksi Maanrakennus Valkama. Metsäkoneemme ovat kuljetettavissa kustannustehokkaasti ja nopealla aikataululla työkohteisiin koko Pirkanmaan alueella.

Saat meiltä halutessasi kokonaisvaltaista palvelua erilaisissa metsätöissä, kun metsäkoneurakoinnin ohella saamme järjestettyä lisäksi kaluston kuljetukset. Monipuolisella kalustolla ja osaamisella meiltä onnistuu puutavaran kuljetus, avohakkuulla tai harvennushakkuulla urakointi sekä isoilla kaadoilla avustaminen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous metsäkoneurakoinnista!

Avohakkuu, harvennushakkuu ja puutavaran kuljetus tehokkaalla kalustolla. Pyydä tarjous!

Avohakkuu uudistaa metsää

Avohakkuu on metsänkäsittelymenetelmä, jossa metsä uudistetaan poistamalla puusto tietyltä alueelta kokonaisuudessaan. Monimuotoisuuden lisäämiseksi jätetään metsään paikoilleen kuitenkin säästöpuita. Avohakkuusta käytetään myös termejä uudistushakkuu ja päätehakkuu. Avohakkuun jälkeen alueelle perustetaan aina uusi taimikko joko luontaisesti, istuttaen tai kylväen. Avohakkuu jäljittelee metsän luontaista kehitystä, sillä myös luonnonmetsissä tavallisesti esiintyvät metsäpalot, myrsky- ja hyönteistuhot tappavat puustoa laajoilta alueilta tasaisin väliajoin. Tämä nopeuttaa ja helpottaa puuston uusiutumista.

Kun metsäsi on avohakkuun tarpeessa, ota meihin yhteyttä. Kalustoomme kuuluu kolme hakkuukonetta sekä neljä ajokonetta, joilla autamme sinua metsän hoidossa tehokkaasti ja asianmukaisesti.

Harvennushakkuu takaa puuston elinvoimaisuuden

Harvennushakkuu on metsän kasvatusvaiheessa suoritettava hakkuu, jossa vapautetaan elintilaa metsikön parhaille puille poistamalla huonolaatuiset tai kasvamaan jätettävien puiden kasvua haittaavat puut. Harvennushakkuun tavoitteena on parantaa kasvatettavan puuston laatua sekä tuottaa metsänomistajalle hakkuutuloja. Lisäksi harvennushakkuu kiihdyttää puiden kasvua, jonka vuoksi ne järeytyvät nopeammin tukkipuiksi. Harvennushakkuu tulisi aina tehdä kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti.

Harvennuksen voimakkuuteen ja jätettävän puuston määrään vaikuttaa kasvatettava puulaji, kasvupaikan maapohja, maantieteellinen sijainti sekä metsänomistajan valitsema kasvatusmenetelmä. Harvennuksen ajankohtaa voi silmämääräisesti selvittää puiden eläviä latvuksia katsomalla. Kun latvukset ovat kiinni toisissaan ja puun vihreän latvuksen osuus alkaa pienentyä, on yleensä harvennushakkuun aika.

Harvennushakkuita tehdään pääsääntöisesti kaksi kertaa metsän kiertoajan kuluessa. Ne toteutetaan puulajista ja kasvupaikasta riippuen metsikön iän ollessa 20–55 vuotta. Tavoitteena harvennushakkuissa on keskittää maapohjan kasvuvoima niihin puuyksilöihin, joilla on parhaat mahdollisuudet tuottaa runsaasti tukkipuuta uudistushakkuuvaiheessa.

Kun haluat täyden palvelun metsäkoneurakoinnin, käänny meidän puoleemme! Urakointiin kuuluvana palveluna noudamme koura-autolla kannot, risut ja muut puujätteet tarpeidenne mukaisesti. Koura-auton avulla puujätteen keruu onnistuu nopeasti ja vaivattomasti suoraan lavalle. Näin jätteet saadaan kuljetettua suoraan jatkokäsittelyyn toivomaanne paikkaan tai omalle materiaalinkäsittelylaitoksellemme.

Haluatko tietää metsäkoneurakoinnista tarkemmin? Ota yhteyttä ja kysy lisää!